top of page
Image by CardMapr

גידור הוצאות פרסום

אמזון מאפשרת לכם לגדר ולהגביל את הוצאות הפרסום היומית בשתי אופציות שונות וחכמות, יחד עם זאת אני מניח שרובכם מכירים את האופציה הזו אבל מעט מאוד משתמשים בה מחשש להפסדי מכירות.


בשנה האחרונה אמזון שיפרה משמעותית את מנוע הפרסום שלה והפכה אותו ליעיל יותר, חלק מהשיפורים האלו באים לידי ביטוי במנגנון הגידור הזה.


  1. הגבלה של כל הקמפיינים מסוג -Sponsored Products.

נמצא תחת ה-Settings - Sponsored Products budget cap

באופציה הזו אמזון למעשה יעצרו את כל הקמפיינים ברגע שהם יגיעו לסכום שהגדרתם ויפעלו מחדש מחר.

לאחר יומיים של פעילות בגידור מהסוג הזה, אמזון ילמדו את הפעילות שלכם וידעו לנתב את התקציב היומי המוגדר לטובת קמפיינים שמניבים תוצאות טובות יותר.

במקרה הזה אתם יכולים לייצר מצב שבו אתם שומרים על הוצאה יומית קבועה של הקמפיינים, בלי לחרוג ממנה ובכך לגדר בצורה חכמה יותר את הרווחיות שלכם.


  1. הגבלה ברמת פורטפוליו

הגבלה ברמת פורטפוליו מסוים, נמצאת תחת - Modify portfolio

בשימוש באופציה הזו אמזון מאפשרת לכם להגביל את סכום ההוצאה בכל הקמפיינים שנמצאים תחת אותו הפורטפוליו לתאריכים מסוימים או ברמה חודשית.

במידה ואתם משתמשים בפיצ'ר הזה ברמת הגבלה חודשית, אמזון למעשה תנתב בצורה חכמה את תקציב הפרסום בצורה כזו שישאר לה מספיק כסף "לגרור" את הפרסום במהלך כל החודש עם התקציב שהגדרתם.

בדומה למודל של פרסום בגוגל למי שמכיר.


לסיכום, גידור הוצאות הפרסום זו דרך מעולה לשלוט בהוצאות שלכם כדי לבצע בקרה טובה יותר על ההתנהלות הפיננסית בחשבון ולשמור על רווחיות חיובית.
bottom of page