top of page
Image by CardMapr

מדד ה-Top of search impressions share

מחקרים רבים שבחנו את התנהגות הצרכנים באמזון מצאו כי כ-70% מהרכישות מתבצעות מהמוצרים שנמצאים בעשרת המקומות הראשונים של תוצאות החיפוש.

בגדול, זה גם די הגיוני.


נתון חדש בקמפיין מנג'ר שמאפשר לנו לראות ברמת קמפיין, מהו האחוז שאותו אנחנו תופסים באופן ממומן ב-Top Of search, כלומר, בראש תוצאות החיפוש, מכלל המוצרים המפרסמים באותן מילות המפתח.

במידה ונצליב את הנתונים מול נתון ה-Acos, כמו בתמונה המצורפת, נוכל להסיק שקמפיינים בהם רמת החשיפה של המוצר שלנו בראש תוצאות החיפוש נמוכה מ-5%, וה-Acos משרת את המטרות שלנו, אנחנו מפספסים מכירות.


כדי להפיק מהנתון את המירב רצוי להוריד את הדוח המלא שנקרא - Impression Share Report, לחקור את הנתונים ברמת מילות מפתח ולשפר את הבידים במקומות בהם התוצאות שלנו טובות ואחוז מכלל החשיפות בתוצאות החיפוש קטן.


רצוי לנהל מעקב שבועי על הנתונים האלו ולערוך רישום לאורך זמן לצורך הבנה אמיתית של האפקטיביות של ה-Top Of search על אחוזי ההמרה והמכירות למוצר שלכם, התוצאות משתנות בין מוצר למוצר ובין קטגוריה לקטגוריה.


סופ”ש נעים!
bottom of page