top of page
Image by CardMapr

קמפיין שימור לקוחות

במידה ויש לכם יותר ממוצר אחד באותה הנישה, בין אם מדובר על וריאציות תחת דף מכירה אחד או דפי מכירה מרובים, הקמפיין החשוב והרווחי ביותר שאתם צריכים להקים זה קמפיין Defence.


מטרת הקמפיין היא להציג בצורה ממומנת בכל אחד מדפי המוצר שלכם את המוצרים…. *שלכם!* אפילו אם מדובר על וריאציות שכבר נמצאות בדף המכירה.

כך אנחנו למעשה מונעים מהלקוח לעבור למוצרים מתחרים שמפרסמים בתוך דף המוצר שלנו, ומשאירים אותו עם כמות ברירות מצומצמת - או שהוא יבחר במוצר שבו הוא נמצא, או שיעבור למוצר אחר שלנו.

כך או כך - הוא ישאר בבית.


  1. מקימים קמפיין Product Targeting

  2. מקימים Ad Group לכל אחד מהמוצרים שלכם

  3. מטרגטים בכל אחד מהם *רק* את המוצרים שלכם

  4. מגדירים פלייסמנט גבוה ב-Top of search


שימו לב לדוגמא לתמונה המצורפת.

בדף המכירה קיימות כל הוריאציות של המוצר, עם זאת, כאשר הלקוח מדפדף למטה ומגיע לאיזור של המוצרים הממומנים, הוא רואה שם בעיקר את המוצרים שלנו כי די השתלטנו על רוב שטח המדיה הקיים.


בהצלחה!bottom of page