top of page
Image by CardMapr

קמפיינים אוטומטיים לפי רמות מחיר


שימו לב לטיפ מדליק שיעזור לכם להפיק את המקסימום מהקמפיינים האוטומטיים של אמזון.

הרעיון מאחורי השיטה הוא שבכל רמת מחיר ניתן למצוא מתחרים ומילות מפתח רלוונטיות, אך ברגע שאתם עובדים עם קמפיין אוטומטי אחד, עם ביד קבוע, אמזון באופן טבעי ינתבו את התנועה למונחים ולמוצרים שהניבו את הטראפיק ואחוזי ההמרה הגבוהים ביותר.


איך מבצעים בפועל?

מקימים 10 קמפיינים אוטומטיים.

בכל קמפיין מגדירים ביד לפי רמת מחיר שונה.

למשל:

0.10$, 0.20$, 0.30$ וכן הלאה.

אתם יכולים להגדיר את סכום הבידים כרצונכם, רק חשוב שיהיו לפחות 10 קמפיינים כדי להפיק את המקסימום מכל קמפיין ומינימום של 10 סנט הפרש בין קמפיין אחד למשנהו.


כבר לאחר 3-4 ימים של פעילות תוכלו להבחין במונחים ומוצרים מתחרים שמניבים מכירות.

כל מונח או מוצר שהניב לפחות 2 מכירות - יעבור לקמפיין ידני וייכנס לנגטיב בקמפיין האוטומטי.


בהצלחה!


bottom of page