top of page
Image by CardMapr

תקופת חיוב הפרסום


קבלו טיפ קטן שבעיקר יכול לחסוך לכם זמן ובמקרים מסוימים לשפר גם את תזרים המזומנים.

אני מניח שכולם יודעים שאמזון מחייבת את חשבון המוכר או את כרטיס האשראי עבור הפרסום כל פעם שההוצאה מגיעה ל-500$.


סלרים שמשלמים עבור הפרסום בכרטיס אשראי (לצרכי התנהלות פיננסית נכונה יותר או לצבירת קשבק, נקודות וכו') נדרשים להוציא את חשבוניות הפרסום בסוף החודש לצורך הגשתם כהוצאה לרואה החשבון.

במידה ומדובר על סכומים של כמה אלפי דולרים, מדובר על כמות חשבוניות לא קטנה שאותה צריך להוריד ולהדפיס.


אם אתם מוכרים מעל ל-12 חודשים ברציפות, יש לכם אפשרות לפתוח קייס ולבקש מאמזון לשנות את ה-Ads Billing Cycle, לפי הצרכים שלכם.

אני למשל ביקשתי מהם לחייב כל 4,000$.


למה זה טוב?

  1. אני נדרש להנפיק 3-4 חשבוניות מרוכזות בכל חודש ולהגיש אותם במקום 25-35 חשבוניות קטנות.

  2. זה מאפשר לי "לגרור" תשלומי פרסום לתקופה ארוכה יותר במידה ויש לי צורך בתזרים פנוי.


בהצלחה!

bottom of page