top of page
Image by CardMapr

בקרת נתונים שבועית

אחד הדברים החשובים ביותר בניהול כל עסק, זה בקרה על נתונים ומדדים קבועים והתנודות שלהם בשבוע שחלף.

כל בעל שליטה בחברות המובילות ביותר בארץ ובעולם מתחיל את הבוקר שלו עם קבלת הנתונים החשובים ביותר בעסק, 3-5 מדדי מפתח שמשפיעים על כלל פעילות החברה.


אז נכון שיש המון כלים מעולים לניהול הנתונים, ואני אכן משתמש בהם, אבל בסוג הבקרה השבועית הזו אני רוצה לדבר על אותם מדדי מפתח, הנתונים החשובים ביותר -

מדדי ה-KPI.


אחת לשבוע, באותו יום בדיוק, נכנסים ל-Business reports - Detail page by ASIN - מורידים את הנתונים של השבוע שעבר ומזינים אותם בדוח אקסל מסודר לפי המוצרים השונים:

  • Page Views

  • Units Ordered

  • Revenue


ואליהם אני מוסיף גם:

  • מכירות מהפרסום

  • מכירות אורגניות (נגזרת של סך המכירות פחות המכירות מהפרסום)

  • כמות סקירות

  • רייטינג


כאשר הנתונים האלו מוצגים על בסיס שבועי על דוח אקסל, זה מאפשר לכם להסתכל על הפעילות מלמעלה, לזהות שינויים ותנודות שאליהם צריך לשים לב ולתפוס אותם בזמן הנכון.

בנוסף, זה מאפשר לנו לעלות לרגע קטן ל-10,000 רגל ולוודא שאנחנו עומדים בקצב המכירות שתכננו.


אתם יכולים כמובן לעשות את זה בעצמכם או לתת את זה כמשימה שבועית ל-VA.


bottom of page