top of page
Image by CardMapr

השוואת דירוג אל מול המתחרים


כמה פעמים שאלתם את עצמכם אם היום היה יום מוצלח \ רע רק אצלי או אצל כולם?

האמת היא שאת התשובה אתם די חייבים לדעת על בסיס יומי ותמיד להשוות את עצמכם למתחרים כדי להבין איפה אתם ביחס לתחרות ולקטגוריה.

איך עושים את זה?

פשוט מאוד, מגדירים לכם או ל-VA משימה יומית שלוקחת בדיוק 3 דקות.

פותחים קובץ Sheet משותף,

מסדרים אותו לפי 4 טורים:

המוצר שלכם ולצדו, 3 מוצרים מתחרים מובילים.


בכל יום, בשאיפה באותה השעה, נכנסים לאמזון ורושמים בטבלה את דירוג ה-BSR של כל אחד מהאסינים בקטגוריה הראשית.

ניתן כמובן לעשות את זה באמצעות כלים אוטומטיים, אבל יש משהו בפעולה הידנית שעושה את זה מדויק יותר וגם מאלץ אותנו לחזור ולבדוק את השינויים על בסיס יומי או שבועי.


אפשר כמובן לייצר מהטבלה גרף, שיראה את השינויים ואת היחס אל מול המתחרים בצורה ויזואלית.


בהצלחה!bottom of page