top of page
Image by CardMapr

Impressions Drop


כאשר אתם משנים ביד למונח מסוים ב-PPC כלפי למטה, שימו לב שזה יכול לגרום לצניחה משמעותית בחשיפה שלכם.

לפעמים, אפילו הורדה של 10 סנט בביד מסוים יכולה לגרום למצב שמונח שהיינו רגילים לקבל בו 1000 חשיפות בשבוע, פתאום יצנח ל-50 חשיפות.

וכתוצאה מכך אתם תאבדו קליקים, מכירות ואחיזה במיקומים האורגניים של אותם המונחים.


לכן, בכל פעם שאתם מורידים את הביד למונח מסוים, שימו לעצמכם (או ל-VA) תזכורת ל-3 ימים לאחר מכן לבצע בקרה ולוודא שאין לכם צניחה משמעותית בחשיפות.


מאוד קל לפספס את זה ולחשוב בטעות שירידה רגעית במכירות נגרמה מאלף ואחד סיבות אחרות - בלי לשים לב שמונח אחד שצנח בחשיפות בגלל שינוי ביד שעשינו הוא זה שגרם למוצר שלנו לקבל הרבה פחות כניסות ומכירות בצורה אורגנית וממומנת.


בהצלחה!
bottom of page